• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 การประชุมเปิดตัวเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาเพื่อความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มประเทศอาเซียนและ WHO SEARO

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดประชุมเปิดตัวเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาเพื่อความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มประเทศอาเซียนและ WHO SEARO พร้อมบรรยาย เรื่อง "เสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายในใช้ระบบตัดคะแนนผู้ขับยานพาหนะที่กระทำความผิด" จัดโดยองค์กรอนามัยโลก (WHO)