• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-คูเวต นำโดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานกลุ่มมิตรภาพ เลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอาลี อัลดักบาซีย์ (Hon. Mr. Ali Salim Aldaqbasi) ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภารัฐคูเวตและคณะ ในโอกาสเดินทาง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.30 นาฬิกา ณ ห้องรีฟาอี โรงแรม Al Meroz กรุงเทพฯ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-คูเวต นำโดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานกลุ่มมิตรภาพ เลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอาลี อัลดักบาซีย์ (Hon. Mr. Ali Salim Aldaqbasi) ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภารัฐคูเวตและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยมี นายอับดุลเลาะห์ ญุมอะห์ อับดุลเลาะห์ อัลซัรฮาน (H.E. Mr. Abdullah Jomaa Abdullah AlSharhan) เอกอัครราชทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทย เข้าร่วมงาน