• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบภารกิจของวุฒิสภาและกระบวนการดำเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยมี นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง “ภาพลักษณ์ของวุฒิสภา” พร้อมด้วยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมการสัมมนา 
     ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของการสัมมนา พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้สรุปภาพรวมของโครงการ พร้อมทั้งเชิญสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมกลุ่มซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มพื้นที่จังหวัดออกเป็น 7 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ภาคกลาง กลุ่มที่ 2 ภาคใต้ กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออก กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ (ตอนบน) กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) กลุ่มที่ 6 ภาคเหนือ (ตอนบน) และกลุ่มที่ 7 ภาคเหนือ (ตอนล่าง)