• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดการประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-คูเวต ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9 สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดการประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-คูเวต ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยนายวันมูหะมัดนอร์  มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกลุ่มมิตรภาพฯ และพลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ โดยมีกรรมการบริหารจากทั้งสองสภาอีกรวม 9 ตำแหน่ง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพฯ ในการให้การรับรองคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภารัฐคูเวตที่มีกำหนดการเดินทางมาเยือนประเทศไทยในระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2562