• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภา พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย สมเจริญ เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ได้มี
พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภา
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย สมเจริญ เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง โดยมี สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมในพิธี

   จากนั้น เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งและรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในโอกาสได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา