• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

กิจกรรม "มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ"

ันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 10.00 -20.00 นาฬิกา ณ ลานอีเดน ชั้น 3 และบริเวณ Sky Walk ทางเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการจัดมหกรรมผู้แสดงความสามารถ ณ รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและเครือข่าย จัดกิจกรรม "มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ" โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม