• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2562 โอกาสนี้ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย” โดยมี นายชาญวิทย์ วสยางกูร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บรรยายเรื่อง “ความคืบหน้าการพิจารณากฎหมายท้องถิ่น” จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์