• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การรับรองนายซิลเวสเตอร์ บุช (H.E. Mr. Szilveszter Bus) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีประจำประเทศไทย

ันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การรับรองนายซิลเวสเตอร์ บุช (H.E. Mr. Szilveszter Bus) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีประจำประเทศไทย เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ โดยมี นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ พร้อมด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฮังการี ประกอบด้วย 
พลเรือเอก นพดล โชคระดา ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร รองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การรับรอง