• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่งกายชุดไทยเข้าร่วมโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี : งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 16.30 นาฬิกา ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่งกายชุดไทยเข้าร่วมโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี : งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"
     ในการนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต และเยี่ยมชมร้านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
     โอกาสนี้ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย