• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อยื่นข้อเสนอความเห็นต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....