• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

นายเบญจพงษ์ โล่ห์ชิตกุล นายกสมาคมเหล็กลวด และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.25 นาฬิกา ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นายเบญจพงษ์ โล่ห์ชิตกุล นายกสมาคมเหล็กลวด และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เพื่อขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....