• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 14.30 นาฬิกา คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ  ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายตวง อันทะไชย พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ ดังนี้
- จุดที่ 1 โครงการขยายช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 23 เส้นทางร้อยเอ็ด-ยโสธร (ตอน1- ตอน 2) โดยมี นายไชยยศ ไชยพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม้า กล่าวรายงาน ณ จุดพักรถจังหวัดร้อยเอ็ด บนถนนทางหลวงหมายเลข 23 กม. 124+200 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
    ทั้งนี้ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของกรมทางหลวงที่ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเนื่องจาก การขยายช่องทางการจราจรนี้จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้ง เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่
    ด้านนายตวง อันทะไชย ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า พื้นที่ว่างจากการก่อสร้างจุดพักรถ ควรให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ อาทิ การจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น 
- จุดที่ 2 โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ณ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
     ทั้งนี้ สมาชิกสภานิติบัญัติแห่งชาติ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การบริหารจัดการพื้นที่ภายหลังการก่อสร้างโครงการเมื่อแล้วเสร็จ ควรมีการบริหารจัดการทีดีและมีมาตรการควบคุม เพื่อมิให้ประชาชนปลูกสร้างหรือรุกล้ำพื้นที่ส่วนกลาง อย่างเช่น พื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีประชาชนรุกล้ำพื้นที่ลำน้ำ เป็นต้น 
     โอกาสนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ