• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ บ้านธนบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย นายชาญวิทย์ วสยางกูร ประธานอนุกรรมการ และพลเอก พิรุณ แผ้วพลสง อนุกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงระบบน้ำเพื่อการเกษตร ซึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่บ้านละสองแสนบาท โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายสัมฤทธิ์ กิตติโชติสุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน จำนวน150 คน ให้การต้อนรับสำหรับระบบปรับปรุงน้ำจะทำให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาอาชีพ คือ การปลูกแปลงผักกางมุ้งของทุกคนในหมู่บ้าน
     จากนั้น คณะฯ ได้เยี่ยมชมและสอบถามปัญหาอุปสรรคในการปลูกผัก ของประชาชน พร้อมทั้งให้กำลังใจ และชื่นชมการดำเนินโครงการฯ โอกาสนี้ ทางกลุ่มผู้ปลูกผักได้ขอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การสนับสนุนประสานงานการขอรับงบประมาณเพื่อจัดทำระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์