• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.40 นาฬิกา ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย นายชาญวิทย์ วสยางกูร ประธานอนุกรรมการ นายตวง อันทะไชย พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม เยี่ยมเยียนและรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนประชาชนจากจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดยโสธร จำนวน 400 คน ให้การต้อนรับ
    โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการและผู้แทนทั้ง 4 จังหวัดได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ได้แก่ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" "โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" และ "โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"
    จากนั้นผู้แทนประชาชนทั้ง 4 จังหวัด ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดังนี้ ประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด เสนอเรื่อง "ศูนย์อบสมุนไพรและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์" ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม เสนอเรื่อง "โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ และด้านการพัฒนาอาชีพ" ประชาชนจังหวัดยโสธร เสนอเรื่อง "ความสำเร็จของการสร้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองแหน จังหวัดยโสธร" และประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอเรื่อง "ความสำเร็จของการสร้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเหล่าใหญ่ ชุมชนผู้ไทกาฬสินธุ์" 
     สำหรับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดที่ต้องการได้รับการแก้ไข อาทิ ปัญหาด้านถนน ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ด้านน้ำเพื่อการเกษตร  และด้านยาเสพติด เป็นต้น
     ด้านนายชาญวิทย์ วสยางกูร กล่าวว่า ปัญหาที่ได้รับในครั้งนี้ ทางคณะฯ จะช่วยผลักดันและนำเสนอต่อฝ่ายบริหารและรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขต่อไป
    จากนั้น คณะฯ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ของจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดยโสธร