• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำกุดแคน บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย นายชาญวิทย์ วสยางกูร ประธานอนุกรรมการ นายตวง อันทะไชย พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร รองประธานอนุกรรมการ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง อนุกรรมการ พร้อมด้วย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข และพลตรี จารึก อารีราชการัณย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีมอบอนุสรณ์สถานจ่าแซม (นาวาตรี สมาน กุนัน) โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวสดุดีวีรชน นาวาตรี สมาน กุนัน และนายมนิต มยูขโชติ นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ และนายเอกพล จันทะวงษ์ (โค้ชเอก) เข้าร่วมพิธี
  จากนั้น นายพีระศักดิ์ พอจิต ได้มอบเงินสมทบทุนเพื่อก่อตั้ง "มูลนิธิจ่าแซมเพื่อผู้ยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส" ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
   สำหรับการจัดสร้างอนุสรณ์สถานนี้ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ของนาวาตรี สมาน กุนันท์ อดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการ ขณะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่ ณ วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยการประสานงานจากนายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้อนุสรณ์สถานแห่งนี้จะเป็นจุดท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนสำคัญของประชาชนชาวร้อยเอ็ดต่อไป
    โอกาสนี้ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติได้พบปะประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งรับหนังสือจากนายมวล อุปแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 และนายวิชัย กุนัน บิดาของนาวาตรี สมาน กุนัน เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทานดำเนินการจัดทำถนนลาดยางทางเข้าสู่อุทยานวีรบุรุษนาวาตรี สมาน กุนัน (จ่าแซม) เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของประชาชนที่แวะชมอนุสาวรีย์ตลอดจนเป็นการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดไป