• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นางสมันตา เค ชยสุริยะ (H.E. Mrs. Samantha K. Jayasuriya) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นางสมันตา เค ชยสุริยะ (H.E. Mrs. Samantha K. Jayasuriya) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรอง
     สำหรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและศรีลังกาดำเนินมาอย่างราบรื่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 โดยไทยและศรีลังกา มีศาสนา สังคม และวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน มีความช่วยเหลือและร่วมมือระหว่างกันครอบคลุมในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งมีความสัมพันธ์ผ่านพระพุทธศาสนามากว่า 800 ปีที่ซึ่งนับเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนาน โดยรัฐสภาของทั้งสองประเทศได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกัน ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่ดีของฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสองประเทศ โดยวุฒิสภาพร้อมร่วมมือกับเอกอัครราชทูตฯ ในการสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ