• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

งานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2563 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภาเวรผลัดเฝ้า ฯ ผลัดที่ 59 และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2563 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม