• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (เกี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในวงงานรัฐสภาเป็นผู้มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม ร่วมกันสร้างสังคมให้น่าอยู่และประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความยากลำบาก ตลอดจนเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบสาธารณภัยด้านต่าง ๆ   
     นายพีระศักดิ์ พอจิต กล่าวว่า คณะกรรมการฯ กำหนดแนวทางการดำเนินงานเป็น 4 รูปแบบ ประกอบด้วย กิจกรรมรักเมืองไทย กิจกรรมสัมพันธ์ กิจกรรมตามสถานการณ์ และกิจกรรมอุบัติภัย โดยกิจกรรมแรกมีขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 คณะสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการฯ เข้าพบปะหารือกับนายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษาอุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อติดตามสถานการณ์และแสดงความห่วงใย พร้อมทั้งให้กำลังใจกับประชาชนของสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ตลอดจนมอบแจกันดอกไม้ในนาม "วุฒิสภา" และหน้ากากอนามัยเพื่อแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจกับประชาชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าจะสามารถป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในครั้งนี้ได้อย่างรวดเร็วอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดจนสามารถนำพาประเทศและประชาชนให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ และกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติได้โดยเร็ว
     นอกจากนี้ กำหนดที่จะจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ โดยวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสมาชิกวุฒิสภา ในนามทีม “รักเมืองไทย” จะจัดกิจกรรมแข่งฟุตบอลร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 จะจัดกิจกรรมสัมพันธ์เนื่องในโอกาสปิดสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา โดยจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลและแชร์บอล เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกวุฒิสภา บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสื่อมวลชนประจำรัฐสภา