• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความเข้าใจและตระหนักในเรื่องเพศสภาพ (Gender Sensitivity Training Workshop) ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ

วันที่ 13 มกราคม 2563 นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาและนางสาวจิตภัสร์ กฤดากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาไทย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความเข้าใจและตระหนักในเรื่องเพศสภาพ (Gender Sensitivity Training Workshop) ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีสมาชิกรัฐสภาจากประเทศสมาชิก AIPA เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมา ไทยและเวียดนาม 

ในวันแรกของการประชุมฯ หลังจากที่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกันแล้ว ที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันนิยามความคาดหวังที่มีต่อความเป็นชายและหญิงในแต่ละประเทศ เพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างที่สังคมในแต่ละชาติมีต่อเพศสภาพ