• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) เดินทางพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องของน้ำสำหรับใช้ในชุมชน ณ วัดศรีโพนแท่น ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ วัดศรีโพนแท่น ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
น้ำสำหรับใช้ในชุมชน โดยได้มีการเสนอให้มีการขุดลอกลำห้วยและให้มีการจัดทำฝายกั้นน้ำสำหรับรองรับน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานของคนในชุมชน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับเรื่องไว้พิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขตามหน้าที่และอำนาจต่อไป