• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่รับฟังการบริหารจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ
พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่รับฟังเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ โดยมี นายจักรพันธ์ สายจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน นำเสนอข้อมูลและอุปสรรคการดำเนินงาน ได้แก่
1. พื้นที่การดำเนินการไม่เพียงพอ ภายในอนาคต 20 ปี
2. ขาดแคนเครื่องจักรกล (รถขุดตีนตะขาบ) ในการฝังกลบ
3. ขาดแคลนเครื่องจักร อุปกรณ์ในการบริหารจัดการขยะพลาสติก
     ทั้งนี้ คณะกรรมการโครงการฯ ได้รับเรื่องไว้พิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป