• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่เยี่ยมชม "ตลาดเกษตรกรจังหวัดเลย" ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่เยี่ยมชม "ตลาดเกษตรกรจังหวัดเลย" ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย 
ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรกล่าว 30 กลุ่ม นำสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้ เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวสาร และอาหารแปรรูป บริเวณลานจอดรถข้างศาลากลางจังหวัดเลย ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้พูดคุยและ
ได้เสนอแนะแนวทางในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้