• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาเวียง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ 
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ 
เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาเวียง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายเจตนิพิฐ สมภาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาเวียง เป็นตัวแทนเสนอข้อมูลสภาพปัญหาในภาพรวมของโรงพยาบาล ปัญหาแม่และเด็กการฝากครรภ์ช้าเนื่องจากรู้ตัวช้า ทำให้ดูแลทารกในครรภ์ไม่เต็มที่ ทารกมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าปกติ วัยทำงานและผู้สูงอายุประสบปัญหาโรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดัน และปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของคนในชุมชนบ้านผาเวียงมีอัตราการเจ็บป่วยจากสารเคมีเพิ่มมากขึ้น