• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

นายวีระศักดิ์โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมในกิจกรรมรับมอบเงินสมทบและขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกองทุนฯ ที่ทำโครงการ Heart Heroes การเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวนในเด็กป่วยโรคลิ้นหัวใจ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายวีระศักดิ์โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือโรงพยาบาลเด็ก ร่วมในกิจกรรมรับมอบเงินสมทบและขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกองทุนฯ ที่ทำโครงการ Heart Heroes  การเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวนในเด็กป่วยโรคลิ้นหัวใจ  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการกองทุนฯ เป็นประธานในกิจกรรม
    ประมาณการว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยลิ้นหัวใจบกพร่องประมาณหนึ่งพันคน แม้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาได้รายละประมาณแปดหมื่นบาท แต่อุปกรณ์ลิ้นหัวใจเป็นสิ่งที่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่สามารถใช้เบิกได้ ลิ้นหัวใจเทียมมีราคาสูงราวชุดละหกแสนถึงหนึ่งล้านบาท ซึ่งครอบครัวเด็กที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจจะต้องทนเสี่ยงกับสภาวะที่เด็กเหนื่อยง่ายแทบตลอดเวลา ย่อมเป็นภาระในการดูแลและเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตเป็นกำลังของครอบครัว
    ปีนี้ คณะกรรมการกองทุนฯ ตั้งเป้าสนับสนุนให้เด็กที่ตรวจพบว่ามีปัญหาลิ้นหัวใจผิดปกติได้รับการใส่ลิ้นหัวใจเทียม จำนวน 20 ราย บัดนี้ดำเนินการผ่าตัดด้วยการสอดอุปกรณ์ลิ้นหัวใจเทียมให้ทางสายสวนเสร็จแล้ว 5 ราย เดิมตั้งเป้ารับบริจาคไว้ที่ 10 ล้านบาท แต่ปรากฏว่ามีผู้มีจิตศรัธทราทยอยส่งเงินบริจาคเข้ามาจนถึง 20 ล้านบาทแล้ว
    หากพบเด็กรายใดที่มีข้อบ่งชี้และแพทย์เบื้องต้นของเด็กวินิจฉัยว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจบกพร่อง สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็ก เพื่อพิจารณารับเข้าสู่โครงการฯ ต่อไป