• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) ประชุมหารือกับภาคเอกชน ณ Harmanize Hotel ถนนไฮเวย์เชียงใหม่-ลำพูน

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ Harmanize Hotel ถนนไฮเวย์เชียงใหม่-ลำพูน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) ประกอบด้วย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และพันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพร้อมด้วย พลเอก สำเริง ศิวะดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าประชุมหารือกับภาคเอกชน ประกอบด้วย ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย นายกสมาคมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน รวมทั้ง ร่วมหารือกับหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อาจารย์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ 5 แห่งจากจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ ในประเด็นการแก้ปัญหามลพิษฝุ่นละออง ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องหลักการ แนวทาง ขอบเขตของกฎหมายการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ซึ่งคณะอาจารย์จาก 5 มหาวิทยาลัยร่วมกับภาคเอกชนโดยสภาหอการค้าเป็นหลักเป็นผู้เสนอ