• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) พบปะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวบ้านสามัคคีธรรม ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านสามัคคีธรรม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.20 นาฬิกา ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านสามัคคีธรรม หมู่ 16 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯเพื่อพบปะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวบ้านสามัคคีธรรม จำนวน 70 คนโดยมีนายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน และคณะให้การต้อนรับ 
โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นกับประชาชน สรุปได้ดังนี้ 
1.ปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ทำให้ราษฎรต้องออกจากพื้นที่โดยยังไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินของชาวบ้านกะเหรี่ยงปะกากะญอ
2.ปัญหาการชำรุดของฝายในหมู่บ้านจำนวน และท่อส่งน้ำเกิดความเสียหายหายอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงแก้ไข
3.การผลักดันอ่างเก็บน้ำคลองน่ำไหลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน
4.ปัญหาแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภคของชาวบ้าน เนื่องจากอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลมีปริมาณน้ำน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ
ทั้งนี้ สมาชิกได้รับเรื่องไว้พิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไข ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป
หลังจากนั้นคณะสมาชิกได้เดินทางไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวปกาเกอะญอ และอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร