• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน และ Facebook Page สวท.ลำพูน FM 95

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน และ Facebook Page สวท.ลำพูน FM 95 ถึงภาพรวมการลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562
ติดตามได้ทาง >>> https://m.facebook.com/radiolpnfm95/videos/427143284608229/