• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

สมาชิกวุฒิสภาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในงานการประชุมเสวนาประจำปีของ Mekong Tourism องค์กรระหว่างประเทศภายใต้อาเซียน

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในงานการประชุมเสวนาประจำปีของ Mekong Tourism องค์กรระหว่างประเทศภายใต้อาเซียน เรื่อง  "The importance of innovation in Tourism"  ซึ่งสนับสนุนโดย ADB และ Australian Aid โดยมีเนื้อหา ดังนี้เรื่อง innovation ไม่จำเป็นต้องหมายถึงเทคโนโลยีเท่านั้นการทำให้คนใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยการเลิกกฏระเบียบที่ไม่จำเป็นก็เป็น innovation ที่สำคัญ

Innovation นอกจากมาจากเอกชนและชุมชนแล้ว

รัฐเองก็ต้องมี innovation และวงการนักออกแบบนวัตกรรมก็ควรมาช่วยรัฐคิดทำ innovation ด้วย

Innovation ที่สำคัญต้องไม่จำเพาะแต่ด้านการตลาดและการซื้อการจองการจ่ายแต่ innovation ยังต้องมีเรื่องฝั่ง พัฒนา supply  side ด้วยการมาของรถไฟรางคู่... นับว่าเป็นสาธารณูปโภคสำคัญแต่ innovation ด้านบริการที่สถานี บนรถ และระบบรถไฟ ยังมีพื้นที่สำหรับ innovation มากมาย แแต่ยังไม่ค่อยมีใครนึกถึงนักInnovation ที่ดีในด้านท่องเที่ยวอาจไม่ควรจำกัดแต่เรื่องทำให้ใครดัง..ใครรวย..ใครสะดวกขึ้นเท่านั้นแต่อาจควรมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าความยั่งยืน..เป็นธรรมและลดภาระปัญหาที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อม..และการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการทำทางลาด..การทำห้องน้ำและฟุตบาท ที่ทุกคนทุกวัยทุกสภาพร่างกายใช้ร่วมกันได้เป็น innovation การจัดหาบริการที่เข้าใจ เข้าถึง กลุ่มคนพิเศษต่าง ๆเป็น Innovation  ที่ทำได้โดยราคาไม่แพงแต่ต้องใส่ใจ..และกล้าหาญ..ต่อเนื่อง..เท่านั้นเอง