• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสวนา เรื่อง "ข้อเสนอ การทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสวนา เรื่อง "ข้อเสนอ การทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้มีสาระสำคัญที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนนโยบาย ของรัฐบาลและการศึกษาไทย 4.0” และร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 จังหวัดชัยภูมิ