• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

แถลงข่าวเรื่อง "ถึงเวลาแบน 3 สารพิษ เอาชีวิต สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับคืนมา"

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ พร้อมด้วยนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา แถลงข่าวเรื่อง "ถึงเวลาแบน 3 สารพิษ เอาชีวิต สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับคืนมา" เพื่อขอให้รัฐบาลยกเลิกการใช้สารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ซึ่งเป็นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆด้วย