• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

วันที่ 5 ต.ค.62 นายกรรณภว์ ธรภรรคภวิน และว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

 วันเสาร์ที่ 5 ต.ค.62 เวลา 15.00 น. ณ สมาคมชาวไร่อ้อย จังหวัดสกลนคร นายพีระศักดิ์ พอจิต นายกรรณภว์ ธรภรรคภวิน และว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา ได้รับคำเชิญจากนายก อบจ. สกลนคร นายก อบจ. มุกดาหาร และนายก อบจ. นครพนม เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 
ทั้งนี้ ได้ร่วมเป็นพยานการรับมอบเงินบริจาคจากพี่น้องประชาชนและคณะทำงานในการซื้อพันธุ์ข้าวเพื่อแจกจ่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกร ซึ่งทางนายก อบจ. ทั้งสามจังหวัดได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วย พร้อมกับขอให้แก้ไขปัญหาเร่งด่วน คือ พันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้ง รับทราบปัญหาการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น