• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และประเด็นด้านความสามารถ การแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะคณะกรรมการโครงการฯ ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และประเด็นด้านความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม กรณีขาดแคลนวัตถุดิบในการทำเครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดลำปางสำหรับการหารือมีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นายกสมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านพลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ผู้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลำปาง กล่าวถึงกรณีการทำเหมืองแร่ดินขาว ว่าดินขาวถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตเซรามิกของจังหวัดลำปาง ซึ่งจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่ผลิตและส่งออกเซรามิกอันดับหนึ่งของไทย และอันดับต้น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน อุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดลำปาง จึงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของคนในจังหวัด และในประเทศ ซึ่งในปัจจุบันดินขาวที่มีอยู่กำลังจะหมดไป และแปลงสัมปทานดินขาวก็กำลังจะหมดอายุลง จำนวน 8 แปลง นอกจากนั้นได้กล่าวถึงเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเซรามิกให้ได้มาตรฐานและได้คุณภาพให้ทัดเทียมสากล สามารถแข่งขันกับต่างประเทศ ขณะที่ นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กล่าวถึงกรณีการขาดแคลนดินขาวที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก ว่าการใช้ดินขาวในจังหวัดลำปางว่ามีการใช้ดินอยู่ 2 ประเภท คือ ดินขาวเกาลิน (Kaolin) และ ดินหินผุ (Pottery stone) จะมีเหลือให้ใช้ได้ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งมีอยู่ 8 ประทานบัตรสามารถสำรองไว้ได้ 20 ปี ซึ่งขณะนี้โรงงานหลาย ๆ แห่งในจังหวัดลำปาง เรื่องประสบปัญหาการขาดแคลนดินขาวเป็นอย่างมาก โดยเสนอให้ผลักดันประกาศเขตแร่ให้ชัดเจนเพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้ดูทิศทางว่าแหล่งแร่แห่งใดที่มีศักยภาพในการผลิต โดยคาดหวังให้ทางวุฒิสภาได้ผลักดันเรื่องดังกล่าวไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้รับเรื่องไว้เพื่อหาแนวทางแก้ไขตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป