• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ จังหวัดลำปาง

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 15.15 นาฬิกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการฯ พร้อมด้วย พลเรือเอก นพดล โชคระดา สมาชิกวุฒิสภา และนายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการฯ ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับทิ้งมูลดินทรายจากการขุดเปิดหน้าดินของบ่อเหมือง โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยของประชาชน จึงต้องมีการอพยพคนจำนวนหลายหมู่บ้านออกจากพื้นที่ และยังเกิดผลกระทบด้านมลภาวะ ฝุ่น กลิ่น และเสียง กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ ซึ่งในการหารือ มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
       ด้าน นายชัยชนะ วงษ์ศรีจันทร์ ตัวแทนชาวบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสวนป่าแม่เมาะ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กล่าวถึงปัญหาความไม่เป็นธรรมในการอพยพชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานที่สำหรับทิ้งมูลทรายจากการขุดเปิดหน้าดินของบ่อเหมือง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตำบลบ้านดง ออกจากพื้นที่ พร้อมได้ระบุว่าที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องค่าประเมินราคาทรัพย์สินที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย
       จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการโครงการฯ ได้เดินทางไปยังบริเวณสถานที่สำหรับทิ้งมูลทรายจากการขุดเปิดหน้าดินของบ่อเหมือง บริเวณตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังลำปาง เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่จริงตามที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน
       ทั้งนี้ คณะกรรมการโครงการฯ ได้รับเรื่องไว้เพื่อหาแนวทางแก้ไขตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป