• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มผลิตกาแฟบ้านโตนปาหนัน ณ วิสาหกิจชุมชน บ้านโตนปาหนัน จังหวัดสตูล

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ วิสาหกิจชุมชน บ้านโตนปาหนัน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ นำโดย นายสมชาย เสียงหลาย รองประธานกรรมการ คนที่สาม ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มผลิตกาแฟบ้านโตนปาหนัน พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การจัดทำพื้นที่โรงเรือนผลิตกาแฟให้ได้มาตรฐาน การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น น้ำตก และบ่อน้ำพุร้อน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนเปิดโอกาสในการสร้างความเข้าใจในเรื่อง บทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ต่อส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมโครงการ