• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ติดตามปัญหา และการดำเนินงานด้านนโยบายการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬา ณ จังหวัดสตูล

วุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดสตูล ติดตามนโยบายการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน เปิดโต๊ะติดตามปัญหาและการดำเนินงานด้านนโยบายการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬาของจังหวัดสตูล

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.45 นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ นำโดย นายสมชาย เสียงหลาย รองประธานกรรมการ คนที่สาม ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เทนภาคประชาชน ในการติดตามปัญหา และการดำเนินงานด้านนโยบายการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยประชาชนให้การต้อนรับ
.
ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปเป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป