• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ วิสาหกิจชุมชน ล่องแก่งบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง

โครงการ สว. พบประชาชน ลงพื้นที่ ณ วิสาหกิจชุมชน ล่องแก่งบ้านเขาหลัก ตั้งโต๊ะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.15 น. นายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ คนที่สาม เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จัดกิจกรรมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดตรัง โดยในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 10.15 - 12.00 เป็นการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ วิสาหกิจชุมชน ล่องแก่งบ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความเห็นและข้อเท็จจริงของพื้นที่ โดยเฉพาะประเด็นการทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่ดินทำกินในเขตอุทยาน ความคืบหน้าของการออกกฎหมาย และการให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของจังหวัดตามหน้าที่ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ โดยข้อมูลที่ได้จากประชาชนและผู้ทำงานในพื้นที่ จะไปเป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามบทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป