• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน ณ ห้องวารินชำราบ

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการ เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน ณ ห้องวารินชำราบ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) โดยคณะฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปโครงการฯ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. “โครงการปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โมเดล : ไบโอฟลอค (Biofloc)
2. “โครงการ Piot plan” โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์แห่งแรกในอีสานใต้
     โอกาสนี้ ได้รับฟังข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
     ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป