• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) คณะที่ 1 เดินทางไปยังประตูระบายน้ำบ้านนาคู่ ณ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) คณะที่ 1 นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง เดินทางไปยังประตูระบายน้ำบ้านนาคู่ เพื่อรับฟังการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำก่ำทั้งระบบ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง   ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ชี้แจงการบริหารจัดการน้ำ และมีประชาชนร่วมเสนอประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) ขอความอนุเคราะห์สถานีสูบน้ำที่บ้านปากบัง หมู่ที่ 2 ในช่วงฤดูน้ำหลาก 
2) ขอให้พิจารณาท่อส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำมายังที่นาของราษฎร ความยาว 3,500 เมตร
3)ขอความอนุเคราะห์ทำนบกั้นน้ำ เพื่อเป็นพนังกั้นน้ำไม่ให้เอ่อล้นเข้าท่วมไร่นา
4) ขยายทางลอดน้ำของคลองชลประทานสถานีนาแก เพื่อระบายน้ำให้เร็วขึ้น ไม่ให้ท่วมบ้านเรือนราษฎร
5) ขอสนับสนุนถนนเลียบลำน้ำก่ำความยาว 4 กม.ให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมไร่นา
         ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญต่อไป