• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) คณะที่ 2 เดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ณ บ้านห้วยไห ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ บ้านห้วยไห ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
คณะที่ 2 นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานกรรมการ คนที่สาม เดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมี นายนพดล  ศิริ นายอำเภอโพนสวรรค์​ พร้อมข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นมีประเด็น ดังนี้
1)ต้องการให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน​ 
2)ต้องการให้หน่วยงานเกี่ยวข้องกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง​นมโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและตรงความต้องของกลุ่มเป้าหมาย​  และ 
3)ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ 
          ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการ
ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป และในโอกาสนี้คณะกรรมการได้นำหน้ากากอนามัย มอบให้กับตัวแทนเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป