• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) คณะที่ 1 เดินทางไปรับฟังการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำสงครามทั้งระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) คณะที่ 1 นำโดย พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง เดินทางไปรับฟังการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำสงครามทั้งระบบ โดยมี นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผอ.ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ, ผู้แทนจากบริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมชี้แจงรายละเอียด และนายนีรมิตร วงศ์ล่าม กำนันตำบลไชยบุรี เป็นตัวแทนเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้แก่
1)เสนอให้เร่งรัดโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสงครามทั้งระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในลุ่มน้ำสงครามโดยรวม
2) ต้องการให้ช่วยแก้ไขการรุกล้ำพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากของเกษตรกร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้
3) พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ว่าด้วยการล่วงล้ำลำแม่น้ำ เนื่องจากต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี ในอัตราตารางเมตรละ 50 บาท ซึ่งกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติดังกล่าว
4) ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อยากให้มีการเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าให้เพียงพอต่อจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน
5) ต้องการการขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ
         ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญต่อไป