• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีคนสวนยาง ณ บ้านดงสาร ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ  พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายเกียว แก้วสุทอ สมาชิกวุฒิสภา และพันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการฯ เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีคนสวนยาง ณ บ้านดงสาร ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โดยมีนายศุภกร วีระพันธ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน "เกษตรอินทรีย์ วิถีคนสวนยาง" เป็นตัวแทนชี้แจงการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนฯ และมีการเสนอข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยเฉพาะการใช้แปรรูปสินค้าทางการเกษตร
2) น้ำสำหรับอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ต้องการน้ำบาดาลเพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้ง
3) ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ในครั้งนี้คณะกรรมการได้เชิญนายอำเภอเซกาและผู้แทนจากธนาคารออมสินเข้าร่วมหารือกับพี่น้องประชาชน โดยในประเด็นที่ 1 และ 2 นายอำเภอเซกาได้ไว้พิจารณา และในประเด็นที่ 3 ผู้แทนจากธนาคารออมสินรับเรื่องไปพิจารณาและดำเนินการต่อไป