• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) เดินทางไปพบปะกับพี่น้องประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานกรรมการ คนที่สาม ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ ภูครองหิน สมาชิกวุฒิสภา พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการฯ เดินทางไปพบปะกับพี่น้องประชาชน ณ องค์​การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ​ โดยมีนายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอพรเจริญ และนางพูลทรัพย์​ อินงาม ปลัด อบต.หนองหัวช้าง รักษาราชการแทนนายก อบต.หนองหัวช้าง เป็นตัวแทนร่วมเสนอประเด็นข้อแนะของประชาชนที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไข ได้แก่
1) ราคายางพาราต่ำ เนื่องจากตลาดรับซื้อมีน้อยและผ่านคนกลางทำให้ถูกกดราคา
2)​ ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา​ออกเอกสารสิทธิ์​จาก สปก เป็น นส.3 หรือโฉนด เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์เพื่อนำมาพัฒนา​ที่ดินได้ 
3) ต้องการให้สร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และมีปริมาณน้ำเพียงพอกับการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
4) ต้องการให้ภาครัฐออกหนังสือสำคัญสำหรับพื้นที่หลวงเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์​ร่วมกัน และป้องกันการบุกรุก 
และ 5) ต้องการให้หน่วยงานเกี่ยวข้องช่วยเหลือเรื่องการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วย
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในพื้นที่รับไปดำเนินการ พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการได้นำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือมอบให้กับตัวแทนเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนในการใช้ประโยชน์ต่อไป