• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) เดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชน ณ โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำระบบแก้มลิงแก่งน้ำต้อน อ.เมืองขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่สอง ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชน ณ โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำระบบแก้มลิงแก่งน้ำต้อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยนายสรัณกร สมภักดี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 ชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการน้ำและมีการเสนอข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้แก่
-ต้องการให้มีการขุดลอกแก่งน้ำต้อนเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
-ต้องการสร้างศาลากลางน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ 10
-ต้องการให้สร้างถนนข้ามแก่งน้ำต้อนเพื่อความสะดวกในการสัญจรแก่ประชาชน
-อยากให้มีมาตรการเยียวยาชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมง และเลี้ยงสัตว์ในกรณีที่มีการขุดลอกแก่งน้ำต้อน
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการ
ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ในโอกาสนี้ทางคณะกรรมการได้นำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มอบให้กับตัวแทนเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนในการใช้ประโยชน์ต่อไป