• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ดินทางไปยังสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโชคชัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางไปยังสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโชคชัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับฟังการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ซึ่งมีนายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์ ผู้อำนวยการชลประทานมหาสารคาม เป็นผู้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการขุดลอกลุ่มน้ำชีหลง พร้อมติดตั้งระบบส่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหา​ขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมหารือพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) ปรับปรุงระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานทดแทน 
2) ปรับปรุงคลองส่งน้ำให้เป็นระบบท่อ 
3) ก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก​ และขนาดกลางบริเวณโคกหนองพอก 
4) ก่อสร้างประตูเปิด -​ ปิดน้ำกุดชีหลง เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 
5) ปรับปรุงถนนในพื้นตำบลหัวขวางเพื่อใช้ในการขนส่งผลผลิตของเกษตรกร
ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการได้น้ำหน้ากากอนามัย และหนังสือแนะนำวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มอบให้กับตัวแทนเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนในการใช้ประโยชน์ต่อไป