• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) เดินทางไปยังวัดดาวดึงษ์ ต.แกดำ อ.แกดำ จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พลโท จเรศักณ์ิอานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางไปยังวัดดาวดึงษ์ ต.แกดำ อ.แกดำ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตำบลแกดำ โดยมีนายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอแกดำ เป็นผู้แทนชี้แจงแผนพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองแกดำ ทั้งนี้คณะสมาชิกวุฒิสภาร่วมหารือและฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
1) ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดลอกอ่างเก็บน้ำแกดำ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ
2) ต้องการให้ชลประทานในพื้นที่พิจารณาอนุญาตให้ถมดินในบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองแกดำบางส่วนเพื่อทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และใช้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชน 
3) ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาที่ดินเพื่อรองรับดินที่ได้จากการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองแกดำ และต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นอุปสรรคในการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนั้นยังได้เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองแกดำให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อนจะเสนอขออนุมัติโครงการ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป