• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 มอบรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และหน่วยงานในสังกัดระดับสำนัก จำนวน 18 สำนัก โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบรางวัล

โดย นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้เข้ารับมอบรางวัลระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบในนามสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมทั้งผู้อำนวยการสำนักและผู้แทนสำนักเข้ารับรางวัลในนามหน่วยงานสังกัดเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 18 สำนัก ได้แก่ สำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารงานกลาง สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักการต่างประเทศ สำนักวิชาการ สำนักการประชุม สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักกฎหมาย สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักการพิมพ์ สำนักกรรมาธิการ 3 และ สำนักนโยบายและแผน