• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีฉลององค์กฐินสามัคคี

เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีฉลององค์กฐินสามัคคี
.
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.45 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดจันทรสโมสร เขตดุสิต กรุงเทพฯ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ได้รับมอบหมายจากประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินสามัคคี วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และประชาชน ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมในพิธี
.
สำหรับพิธีในครั้งนี้มีพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน จากนั้น ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมถวายดอกไม้ธูปเทียนและจตุปัจจัยไทยธรรม โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
.
พิธีฉลององค์กฐินเป็นส่วนหนึ่งของงานกฐินสามัคคีที่วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ  ซึ่งกำหนดมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (19 พ.ย. 64) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี