• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

ประธานกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ ณ โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 นาฬิา นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ ณ โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อตรวจเยี่ยมและตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ห้องสุขา และถังน้ำ PE ที่คณะกรรมการฯ ได้ส่งมอบให้แก่โรงเรียนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ นม และอุปกรณ์เครื่องเขียน ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง เพื่อมอบให้แก่นักเรียนใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
     ในการนี้ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และคณะ ได้มอบเงินให้แก่โรงเรียน จำนวน 5,000 บาท และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 24 ทุนอีกด้วย