• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ในกิจกรรม "วุฒิสภา ร่วมใจ สู้ภัยโควิด" 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 11.15 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ศาตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ในกิจกรรม "วุฒิสภา ร่วมใจ สู้ภัยโควิด" 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภา และผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธี
.
นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ที่มีสถิติผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทางคณะกรรมาธิการฯ มีความห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทราบว่าในพื้นที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์จำนวนมาก อาทิ ชุดppe หน้ากาก N95  หน้ากากอนามัยทางการแพทย์  ชุดตรวจ Atk ชุดตรวจวัดค่าอ็อกซิเจน ปรอทวัดไข้ เตียงสนาม สเปย์แอลกอฮอล์ เป็นต้น จึงได้จัดกิจกรรมระดมความช่วยเหลือจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อรวบรวมอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 400,000 บาท ส่งมอบผ่านสมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมาธิการฯ เพื่อส่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน 4 จังหวัดดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน และเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร