• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และคณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 ในนาม “วุฒิสภา”

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และคณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 ในนาม “วุฒิสภา”
        โอกาสนี้ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา รักษาราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาในนาม “สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา” 
      จากนั้น ประธานวุฒิสภาได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำคณะผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที